Kvalitet och Svetsning

Indupipe AB har ett väl inarbetat och certifierat kvalitetssystem för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2:2005.
Visa certifikat

Indupipe AB är Achilles Utilities NCE qualified.
Visa certifikat

Kvalitetspolicy

Säkerställa kundens behov av en kompetent, pålitlig, flexibel och ansvarsfull rörentreprenör.

Miljöpolicy

Företaget ska verka för ett långsiktigt och uthålligt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med minsta möjliga skadliga påverkan på människa och miljö och alltid med kunden i centrum.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets mål är att upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö och att minimera negativ påverkan på den yttre miljön.

En god arbetsmiljö är i samklang med företagets intressen, eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.

Svetsning

Svetsarna har svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1/SS-EN 287-1 i metoderna 111, 141, 135, 136, 138 och 311.

Svetskoordinatorerna inom svetsgruppen har IWE, IWT och/eller IWS utbildning och utövar tillsyn enligt SS-EN ISO 14731.

73 st Svetsprocedurer - WPQR enligt SS-EN ISO 15614-1 och SS-EN ISO 15613 i material enligt följande:

Indupipe AB har 107 st PED-godkända Svetsprocedurspecifikationer, WPS:er baserade på SS-EN ISO 15614-1.