Nyheter


Valmet SCA Östrand 2017-08-04

Rörmontage nytt sileri. Utförs i samarbete med Åsbergs- och Örnsköldsviks Rörteknik.

Sandvik, Sandviken 2017-07-04

Rörmontage närvärmeprojekt – etapp 2017

Holmen Iggesunds Bruk 2017-07-01

Avsättningar och inkopplingspunker för ny indunstning. Ombyggnad av ångsystemÄldre händelser


Rottneros Vallviks Bruk 2017-06-07

Rörmontage till ny tvättpress

BillerudKorsnäs Gävle 2017-05-22

Ombyggnad befintliga system ångcentral

Setra Group Färila 2017-05-22

Ombyggnad ång- och kondensatsystem

Head Engineering 2017-05-02

Rörmontage i nytt talloljekokeri SCA Östrand i samarbete med Åsbergs och Örnsköldsviks Rörteknik.

Pågående projekt: SCA Östrand Projekt Helios 2017-05-01

Rörmontage i samarbete med Åsbergs Rörteknik och Örnsköldsviks Rörteknik

Lotus Maskin och Transport 2017-01-15

Rörmontage till kylanläggning Mid Sweden Ski Park, Gällö

Nytt uppdrag: Gävle Energi 2016-09-03

Fjärrvärmeledningar Gävle Sjukhus

Nytt uppdrag: SCA Östrand Projekt Helios 2016-08-25

Rörmontage i samarbete med Åsbergs Rörteknik och Örnsköldsviks Rörteknik

Nytt uppdrag: BillerudKorsnäs 2016-08-15

Rörmontage projekt "Inrivning balmassa", "Avgassilar" och "Kylinstallationer ställverk"

Nytt uppdrag: Rottneros Vallviks Bruk 2016-08-08

Rörmontage försileri

Nytt uppdrag: Arizona Chemical 2016-07-01

Byte hetoljeventiler, kyloljerör samt inkopplingsarbeten höststopp

Nytt uppdrag: Rottneros Vallviks Bruk 2016-06-01

Rörmontage kring nytt vitlutsfilter

Nytt uppdrag: Söderhamn Nära 2016-05-15

Fjärrvärmearbete gatunät Söderhamn.

Nytt uppdrag: STORA Enso 2016-05-01

Hetvattenledningar till torkar och ny panna, Ala Sågverk Ljusne.

Nytt uppdrag: Huurre 2016-02-20

Ny kylcentral Gävle Sjukhus.

Nytt uppdrag: Arizona Chemical 2016-01-15

Byte hetoljepump.

Nytt uppdrag: SCA Östrand 2015-12-01

Rörinstallationer till torkar .

Nytt uppdrag: Vallviks Bruk 2015-09-07

MC-pump och filtrattorn med röranslutningar.

Nytt uppdrag: Iggesunds Paperboard 2015-08-03

Installation tvättpress i barrmassalinjen Iggesunds Bruk.

Nytt uppdrag: SVENTAB 2015-07-01

Vattenledning åt Stockholm Vatten AB.

Nytt uppdrag: Goodtech Environment AB 2015-05-01

Reningsverk VEAS, Slemmestad Norge.

Nytt uppdrag: Goodtech Environment AB 2015-04-01

Avsaltningsanläggning, Borregaard, Norge.