Om företaget

Indupipe AB har sin huvudsakliga sysselsättning inom projektledning, rörinstallationer och montage inom kraft-, pappers- och processindustrier i hela Sverige. Med dagens krav på hög kvalitet och snäva tidsramar är Indupipe ABs styrka att kunna utföra kvalificerade projekt med hög kompetens, effektivitet och flexibilitet.

Vi utför totalåtaganden innefattande rörmontage, stålmontage, maskinmontage, värmebehandling, isolering, OFP-kontroll, egenkontroll, kranar/lyft, ställningsmontage samt komplett kontrolldokumentation m m.

Indupipe AB har kontor i Söderhamn och Gävle samt kontor och verkstad i Skutskär.

Historia

Indupipe AB startades under januari 2008 i liten skala och har idag vuxit till ett väletablerat företag i branschen med ett flertal kvalificerade projekt med hög kompetens, effektivitet och flexibilitet och med fokus på kvalité. Vi startade som underentreprenör till Sundsvalls Rörteknik AB och har sedan dess med framgång stått på egna ben i många både större och mindre projekt.

Indupipe AB har ingått fusion med sitt dotterbolag Gävle Industrirör AB – GIRAB. All personal har övergått till Indupipe och verksamheten fortlöper.

I augusti 2013 startades ISOPEAK AB av Thomas Björklund och Indupipe AB. ISOPEAK bedriver verksamhet inom isolering, plåtarbeten och brandtätning, värmebehandling och märkning.

2015 Öppnade Indupipe AB en filial i Norge

Verksamhetsområden Indupipe AB

Referenslista

AGA Gas AB
Montage av nya stutsar processtank, 2011

Andritz Pulp & Paper AB
Stopparbeten Vallviks Bruk 2012-2013
Stopparbeten på Iggesunds Bruk maj -juni 2013
Byte lamellpaket samt rörinstallationer till två st effekter vid höststopp 2011

Arizona Chemical AB
Reparation oljelabyrint, november-december 2014
Ny plattform till hetoljeventiler, november-december 2014
Svetsreparationer av Cistern C10, 2013
Löpande arbeten och mindre projekt 2011-2015
Ångledning i "Heater"-projektet, 2010
Råvattenfilter, 2008

BillerudKorsnäs Gävle
Korsnäs Miljö, fiberlinjeåtgärder, 2015
Uppgradering PM4 – 2014
Ombyggnad Baksidesbestrykning – 2014
Rörmontage vid byte av starkgaspanna – 2011
Anslutande rör, projekt K10, till Indunstning 3, 2009/2010
Kontakt: Jörgen Knutsson 070-795 16 36
Spillvärmeprojekt (värmeåtervinning) 2011
Ny dumpkondensor, 2010
Nya lutsilar fiberlinje, 2010
Löpande arbeten 2008-2015

Bomhus Energi AB
Löpande arbeten 2012-
Rörinstallationer anslutande rör till ny biobränslepanna, 2011-2012

Fränsta Processprodukter
Ombyggnad vattenverk Avesta kommun, 2010

Goodtech Environment AB
Avsaltningsanläggning, BillerudKorsnäs, Gävle, 2014
Reningsverk VEAS, Slemmestad, Norge, 2015
Avsaltningsanläggning, Borregaard, Norge, 2015

Gävle Energi AB
Anslutning av ny fotbollsarena, Gavlehov, 2014
Anslutning av Bo Klok, Persbacka Gård Hille, 2014
Separatanslutning av fyra st flerfamiljshus, 2013
Diverse service och reparationer

Iggesund Paperboard AB
Rörinstallationer, Eftersiler, 2013-2014
Rörmontage svaggassystem, återföring av gaser för förbränning, aug 2012 - juni 2013
Rörinstallationer vid ny turbinhall, Sodahusprojektet, 2011-2012
Inkopplingsarbeten svaggassystem, höststopp 2011
Löpande arbeten 2011-2015

Karlstad Energi AB
Rörledningsentreprenad Heden etapp 3, 2013-2014

Keyvent AB
Kylcentraler till ställverk på BillerudKorsnäs, Gävle, 2013-2014
Rörinstallationer kylcentral "luftad damm" Korsnäs, 2011

METSO Power AB/Valmet
Rör- och utrustningsmontage vid byggandet av ny indunstningsanläggning på BillerudKorsnäs Skärblacka aug 2012 - juni 2013
Rörmontage vid ombyggnad av pannanläggning på E.ON Händelöverket Norrköping maj 2013
Fjärrvärmekondensorer EV K10, Korsnäs 2010
Byte utblåsningsrör från säkerhetsventil i Husum, 2010. Genomfördes i samarbete med Örnsköldsviks Rörteknik AB

METSO Pulp & Paper AB/Valmet
Ombyggnad kalorisatorer Korsnäs, 2012
Rörinstallationerna vid entreprenaden ” Tvättförbättringar” på BillerudKorsnäs Gävle 2012
Byte kokartopp, Korsnäs, 2011
Inkopplingar för nytt tvättfilter, Korsnäs, 2011
Rördragning för renovering av PDW-filter, Korsnäs, 2011

SCA
Ortviken: TMP+ Fabrik, 2008/2009
Genomfördes i samarbete med Sundsvalls Rörteknik AB
Kontakt: Thomas Johansson 060-19 40 30
Ortviken/Östrand BioCoop Värmeåtervinning 2013, i samarbete med Åsbergs Rörteknik

STORA ENSO Pulp AB
Löpande arbeten 2012-
Ombyggnad reducerstation, Skutskärs Bruk, 2011
Löpande arbeten 2011-2015

STORA ENSO, Ala Såg
Rörinstallationer nya virkestorkar, 2011

SVENTAB
Vattenledning åt Stockholm Vatten AB, Stockholm, 2015

Söderhamn Nära AB
Nydragning i fjärrvärmeledning på sjukhuset, 2015
Ombyggnation av reducerstation på kraftvärmeverk, 2014
Utbyte av fjärrvärmeledning i Teaterbacken, 2014

Valmet AB
Byte av värmeytor i effekt 1 och ny lutcirkulation, Munksjö Aspa Bruk, 2015
Inkopplingsarbeten i indunstning, Värö Bruk, 2015

Vallviks Bruk AB
Ombyggnad ventilationssystem flingtorkar – 2015
Löpande arbeten 2010-2015

Indupipe AB har löpande avtal med nedanstående kunder:

Indupipe AB utför även löpande arbeten till: