Nyheter
Äldre händelser


2017-08-04
Valmet SCA Östrand

Rörmontage nytt sileri. Utförs i samarbete med Åsbergs- och Örnsköldsviks Rörteknik.

2017-07-04
Sandvik, Sandviken

Rörmontage närvärmeprojekt – etapp 2017

2017-07-01
Holmen Iggesunds Bruk

Avsättningar och inkopplingspunker för ny indunstning. Ombyggnad av ångsystem

2017-06-07
Rottneros Vallviks Bruk

Rörmontage till ny tvättpress

2017-05-22
BillerudKorsnäs Gävle

Ombyggnad befintliga system ångcentral

2017-05-22
Setra Group Färila

Ombyggnad ång- och kondensatsystem

2017-05-02
Head Engineering

Rörmontage i nytt talloljekokeri SCA Östrand i samarbete med Åsbergs och Örnsköldsviks Rörteknik.

2017-05-01
Pågående projekt: SCA Östrand Projekt Helios

Rörmontage i samarbete med Åsbergs Rörteknik och Örnsköldsviks Rörteknik

2017-01-15
Lotus Maskin och Transport

Rörmontage till kylanläggning Mid Sweden Ski Park, Gällö

2016-09-03
Nytt uppdrag: Gävle Energi

Fjärrvärmeledningar Gävle Sjukhus

2016-08-25
Nytt uppdrag: SCA Östrand Projekt Helios

Rörmontage i samarbete med Åsbergs Rörteknik och Örnsköldsviks Rörteknik

2016-08-15
Nytt uppdrag: BillerudKorsnäs

Rörmontage projekt "Inrivning balmassa", "Avgassilar" och "Kylinstallationer ställverk"

2016-08-08
Nytt uppdrag: Rottneros Vallviks Bruk

Rörmontage försileri

2016-07-01
Nytt uppdrag: Arizona Chemical

Byte hetoljeventiler, kyloljerör samt inkopplingsarbeten höststopp

2016-06-01
Nytt uppdrag: Rottneros Vallviks Bruk

Rörmontage kring nytt vitlutsfilter

2016-05-15
Nytt uppdrag: Söderhamn Nära

Fjärrvärmearbete gatunät Söderhamn.

2016-05-01
Nytt uppdrag: STORA Enso

Hetvattenledningar till torkar och ny panna, Ala Sågverk Ljusne.

2016-02-20
Nytt uppdrag: Huurre

Ny kylcentral Gävle Sjukhus.

2016-01-15
Nytt uppdrag: Arizona Chemical

Byte hetoljepump.

2015-12-01
Nytt uppdrag: SCA Östrand

Rörinstallationer till torkar .

2015-09-07
Nytt uppdrag: Vallviks Bruk

MC-pump och filtrattorn med röranslutningar.

2015-08-03
Nytt uppdrag: Iggesunds Paperboard

Installation tvättpress i barrmassalinjen Iggesunds Bruk.

2015-07-01
Nytt uppdrag: SVENTAB

Vattenledning åt Stockholm Vatten AB.

2015-05-01
Nytt uppdrag: Goodtech Environment AB

Reningsverk VEAS, Slemmestad Norge.

2015-04-01
Nytt uppdrag: Goodtech Environment AB

Avsaltningsanläggning, Borregaard, Norge.